Comptador de monedes

• Comptador i classificador de gran quantitat de monedes.
• Informe de resultats: nombre de monedes i el valor total
• Fàcil d’utilitzar.